Phần mềm quản lý bán hàng| Phần mềm quản lý nhà hàng| Máy in

Số hỗ trợ kỹ thuật 24/24: 0944.772.111 | Số khiếu nại dịch vụ: 0944.773.111
ATO
Đào tạo & Phát triển


 Đào tạo và phát triển


ATO  khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi CBNV phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm không chỉ thông qua công việc, mà còn qua đào tạo, tự đào tạo và trao đổi kiến thức. Điều này được thể hiện qua việc ATO liên tục tổ chức các chương trình đào tạo thuê ngoài và tự đào tạo. CBNV khi tham gia đào tạo được ATO tài trợ một phần hoặc toàn bộ học phí. ATO luôn cung cấp cơ hội học tập liên tục và đa dạng nhắm đến việc phát triển nhân viên lên những tầm cao nghề nghiệp tương xứng với tiềm năng của mỗi người, đó chính là cách mà ATO thu hút, sử dụng và gìn giữ tài năng, đồng thời đáp ứng nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh mới ngày càng nhiều thách thức

- Xây dựng kế hoạch và lộ trình phát triển năng lực cho các cấp bậc khác nhau với những yêu cầu tương ứng về nghiệp vụ chuyên môn.

- Tổ chức các khoá đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn, đào tạo chuyên gia, đào tạo quản lý… được tổ chức liên tục với chương trình thiết kế phù hợp với yêu cầu thực tế của ATO và trình độ của cán bộ, nhân viên tham gia.

- Hệ thống bài giảng nội bộ ATO được xây dựng bởi lực lượng nhân sự đào tạo cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn mang tính đặc thù của ATO. Ngoài ra những kiến thức chuyên môn có tính chất đặc trưng ngành, được cán bộ giảng dạy của ATO nghiên cứu, tích lũy  giúp nhân viên có thể tiếp thu những kiến thức, kỹ năng hiện đại một cách hiệu quả nhất.

- Xây dựng các mối quan hệ tốt với các đơn vị đào tạo bên ngoài. Hợp tác vì lợi ích chung của các đơn vị.

Một số chương trình đào tạo chính của ATO

- Đào tạo nhân viên mới: 100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của ATO như văn hóa, chính sách, kĩ năng nội bộ;

- Đào tạo cán bộ công nghệ: Thường xuyên tổ chức đào tạo cập nhật những xu hướng công nghệ mới, đào tạo thi chứng chỉ của những hãng công nghệ hàng đầu để đội ngũ công nghệ nâng cao trình độ và khả năng sáng tạo;

- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn: định kỳ hàng năm, nhân viên được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc;

- Đào tạo lực lượng cán bộ kế cận: ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của công ty.

Hỗ trợ

Tp.Hà Nội         024 7300 6077
Tp.Hồ Chí Minh   028 7300 6077 
Tư vấn phần mềm

Tư vấn thiết bị

Mr. Huỳnh - ext: 101
0942 85 80 88
Ms Hương Giang- ext: 203
0928 58 88 18
Tư vấn thiết bị

Tư vấn phần mềm

Mr. Chuyên - ext: 802
0928 58 08 08
Ms Ngọc Hòa- ext: 801
0928 58 58 08