Phần mềm quản lý bán hàng| Phần mềm quản lý nhà hàng| Máy in

Số hỗ trợ kỹ thuật 24/24: 0944.772.111 | Số khiếu nại dịch vụ: 0944.773.111
ATO

Tin hoạt động ATO

Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin hoạt động ATO

Đại hội đồng cổ đông thường niên ATO 2018

Sáng ngày 19/05, tại văn phòng tầng 4 (Số 19, ngõ 68 Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Công ty CP Công nghệ ATO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông là sự kiện diễn ra hàng năm của các công ty cổ phần hóa nhằm báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm cũ và biểu quyết những kế hoạch và phương hướng hoạt động năm tới và giải quyết các vấn đề quan trọng khác liên quan đến đường lối phát triển của công ty.

Giống như các kỳ đại hội trước, năm 2018 ATO sử dụng sản phẩm chủ đạo của công ty, phần mềm tổ chức đại hội đồng cổ đông để hỗ trợ cho công tác đăng ký tham dự, kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Giai đoạn kiểm tra tư cách cổ đông diễn ra một cách dễ dàng và chính xác dưới những thao tác của các kỹ thuật viên ATO.

Đại hội có sự tham gia của đại đa số cổ đông, đại diện cho 95.05 % cổ phần phổ thông có quyền dự họp. Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tịch gồm: Ông Hà Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT các ủy viên hội đồng quản trị gồm: Ông Phạm Văn Thành; Ông Nguyễn Trần Quang, Bà Trần Mai Anh và Bà Đinh Hương Giang

Tại đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Cũng trong đại hội, hội đồng đã thông qua phương án chi trả cổ tức ở mức tối đa cho thấy các chỉ số kinh doanh của ATO đang ngày càng ổn định và phát triển, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Bên cạnh đó nhằm mục đích kiện toàn nhân sự ATO. HĐQT dự kiến sẽ có tỉ lệ % vốn điều lệ sẽ được trích lập để bổ sung tài chính nhằm phục vụ việc phát hành cổ phần thưởng. Mục đích chính của việc này nhằm khen thưởng và khích lệ tinh thần làm việc cho các nhân sự chủ chốt, kiện toàn bộ máy và đem lại sự gắn bó ổn định trong tương lai của ATO.

Căn cứ trên lộ trình tăng vốn giai đoạn 2018 - 2020, HĐQT đặt ra kế hoạch phát triển cổ đông nội bộ thông qua phương án phát hành ESOP. Đây là trọng tâm lớn nhằm lựa chọn các cổ đông là những cán bộ nhân viên chủ chốt được quyền ưu tiên mua cổ phần với chính sách ưu đãi. Quy mô, số lượng và cơ chế phát hành sẽ căn cứ vào hiệu suất hoạt động của nhân sự, người lao động có hiệu suất cao thì quy mô và cơ chế ưu đãi càng lớn.


Năm 2018, Đại hội Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2020 và đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử để lựa chọn ra các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm Soát. Bằng phần mềm tổ chức đại hội cổ đông, ban kiểm phiếu ATO nhanh chóng đưa ra kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết vào cuối đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thêm 02 thành viên mới vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2020 của ATO gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Huỳnh

2. Ông Bùi Công Mạnh

Đại hội đồng cổ đông ATO 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp với sự đóng góp của các thành viên ban tổ chức và phần mềm tổ chức đại hội đồng cổ đông.

    Bookmark and Share
Hỗ trợ

Tp.Hà Nội         024 7300 6077
Tp.Hồ Chí Minh   028 7300 6077 
Tư vấn phần mềm

Tư vấn thiết bị

Mr. Huỳnh - ext: 101
0942 85 80 88
Ms Hương Giang- ext: 203
0928 58 88 18
Tư vấn thiết bị

Tư vấn phần mềm

Mr. Chuyên - ext: 802
0928 58 08 08
Ms Ngọc Hòa- ext: 801
0928 58 58 08
Danh sách đối tác
Khách hàng tiêu biểu
1. Nhà hàng Nét Huế
2. Nhà hàng Trống đồng Đông Sơn
3. Trung tâm chiếu phim Quốc Gia 
4. Hệ thống thời trang Emspo
5. Công ty Ô mai Hồng Lam
6. Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm
7. Mỹ phẩm Cẩm Tú
8. Công ty TNHH Laforce Việt Nam
9. Công ty TNHH lock & lock
10. ACECOOK Viet Nam
.......